FORMLAR

* Aday_Memurlarin_Staj_Degerlendirme_Formu | İndir
* Aile_Durumu_Bildirimi | İndir
* Akademik Görev Belgesi Formu | İndir
* Akademik_Personelin_Sicil_Raporu | İndir
* akademiketkinlikformu | İndir
* girissinavformu | İndir
* HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU ÖRNEK (1) | İndir
* İdari_Personelin_SGK_gecen_hizmetlerinin_birlestirilmesi | İndir
* İLİŞKİ KESME FORMU | İndir
* istalepformu | İndir
* kadrotalepformu | İndir
* KefaletSenedi | İndir
* Kimlik_Karti_Başvuru_Formu | İndir
* MalBildirimBeyannamesi | İndir
* NAKİL-TALEP-FORMU | İndir
* ogretimelemaniformu | İndir
* staj_degerlendirme_formu | İndir
* Teblig_Tebellüg_Belgesi | İndir
* Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri-02.02.2015 SON | İndir
* TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Puan Hesaplama Tablosu | İndir
* Yemin_Belgesi | İndir
* Sıkça Sorulan Sorular | İndir
* Soruşturmacı Tayini | İndir
* Katip Görevlendirme ve Yemin Tutanağı | İndir
* Müşteki İfadeye Davet Yazısı | İndir
* Müşteki İfade Tutanağı | İndir
* Tanık İfade Daveti | İndir
* Tanık İfade Tutanağı | İndir
* Bilirkişi Görevlendirme Yazısı | İndir
* Bilirkişi İfade Tutatnağı | İndir
* Sanık Davetiyesi | İndir
* Sanık Savunma Tutanağı | İndir
* Özlük Araştırma Yazısı | İndir
* Ek Süre Talep Yazısı | İndir
* Soruşturma Raporu | İndir
* Dizi Pusulası | İndir
* Soruşturma Bitimi Üst Yazısı | İndir
* Sanık Savunma Davet Yazısı | İndir
* Soruşturma Sonucu Tebliğ Yazısı | İndir
* Dosyanın Rektörlüğe Gönderilmesi | İndir
* Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu | İndir