HAKKIMIZDA

     

                                                                                                 Misyonumuz

       Başkanlığımız Üniversitemizde görev yapan personellere Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, hizmet sunumunu daima geliştirerek nitelikli hizmet sunumu sağlamak personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içinde çalışmalarını sağlamak,  kısacası her türlü soru ve sorunun giderilmesini amaçlamak  ve bu yönde hizmet vermektir.      

                                                                                                  Tarihçe

           04 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim  yasasının  51. Maddesi ile bu maddeyi tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 22.05.2008 tarih 5765 sayılı kanunla 3 Fakülte, 1 Meslek yüksekokulu , 2 Enstitüden oluşan Tunceli Üniversitesi kurulmuştur.

                                                                                               Görevimiz

          Üniversitede çalışan Akademik ve  İdari personelin ; tayin , terfi, emeklilik, yükseltilme, görevlendirme, sicil, disiplin ve diğer özlük işlerini yürütmenin yanında ; 1) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak , personel sisteminin gelişmesini ile ilgili önerilerde bulunmak 2) üniversite personelinin, atama özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili önerilerde bulunmak  3) İdari personelin hizmet öncesi, hizmet içi ve görevde yükselme eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak 4) Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik Makamınca verilen ve mevzuattan  kaynaklanan benzer nitelikli görevleri yerine getirmek .