BİLGİ / BELGE

* Türkiye Sanayi Strateji Belgesi | İndir
* KÜSİ Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Türkiye Biyoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 | İndir
* Sanayi Bakanlığı Destek Programları Sunumu | İndir
* Yeni ARGE Reform Paketi Sunumu | İndir
* Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Öncelikli Alanlar Listesi | İndir