HAKKIMIZDA

Munzur Üniversitesi, Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜJEM) 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 29/02/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararıyla kurulmuştur. Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin pratik eğitimlerinde, Yüksek Lisans-Doktora öğrencilerinin ise hem ders uygulamaları hem de tez konuları ile ilgili yürütecekleri laboratuar çalışmaları için önemli bir merkezdir. Modüler yapıda olan merkezin ilk ünitesi Fission-Track (FT) olup, ilerleyen dönemlerde Ar-Ar gibi diğer radyometrik yaşlandırma ünitelerinin de devreye sokulması planlanmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde araştırma odaklı sınırlı sayıdaki kurumda (ODTÜ, TÜBİTAK-MAM, Işık Üniversitesi) jeolojik yaşlandırma amaçlı laboratuarlar kurulmaktadır. Ancak bu laboratuarlar Kuvaterner (yaklaşık olarak son iki milyon yıl)'de oluşmuş süreçleri yaşlandırmak adına henüz yeterli değildir. Bu nedenle Munzur Üniversitesi bünyesinde kurulan Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ülkemizde bir ilki oluşturmaktadır.

Jeotermokronoloji tekniği, dünya ölçeğinde son yıllarda yerbilimleri çalışmalarında birçok sorunun çözümünde yaygın şekilde kullanılan anahtar bir yöntem olmuştur. Ölçülen parametreler AFT Solve 3.0 gibi bilgisayar programlarında değerlendirmeye olanak sağladığı için, verilerin analizi hızlı ve güvenilir olarak elde edilebilmektedir. Jeoloji bilim dalına ilavetenpaleo-klimatoloji,arkeoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin ihtiyaç duyduğu tarihlendirme çalışmalarında da kullanılabilir oluşu ile multidisipliner çalışmalara olanak sağlamaktadır