HAKKIMIZDA

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

 

Merkezimiz, ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek için kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmayı, kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlı ve bilgili gençlerin yetiştirilmesine ve bu bakış açısının toplumda yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

 

 

Vizyon

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve duyarlılığının artırılmasına ve kadınların sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini  ve araştırmaların yapılmasını destekleyen bir merkez  olarak tanınmaktır.