Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Doç. Dr.
Ad-Soyad: Özlem DOĞAN YÜKSEKOL
E-Posta: odyuksekol@munzur.edu.tr Müdür  
Telefon: 213 17 94
Web: www.munzur.edu.tr