BİLGİ / BELGE

* Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği | İndir
* Munzur Tömer Akademik Takvimi | İndir
* Munzur TÖMER Sınav Yönergesi | İndir
* Türkçe Yeterlik Sınavı için Gerekli Kayıt Formu | İndir