YÖNETİM KURULU


 Dr. Öğr. Üyesi  Hasan CUŞA  Müdür

 Dr. Öğr. Üyesi  Sevim ERDEM YILDIZ  Müdür Yardımcısı

 Arş. Gör.  Özge DİKMEN  Eğitim Öğretim Planlamacısı

 Arş. Gör.  Pınar BAYKAN  Yönetim Kurulu Üyesi

 Arş. Gör.  Selahattin KARABACAK  Yönetim Kurulu Üyesi