AR-GE Politikamız

Üniversitemizin öncelikli araştırma alanları olarak tanımladığı Sağlık ve İlaç Teknolojileri, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Enerji, Biyoteknoloji, Savunma Sanayi, Makine-Malzeme ve Bilişim, Alevilik-Bektaşilik alanlarındaki araştırmaları teşvik etmek,

İnovasyon odaklı araştırmaları ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde gelişimine katkı sunmak,

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarını teşvik ederek akademik bilginin toplumsal fayda ve ekonomik değere dönüşmesini teşvik etmek,

Araştırmacıların bilimsel gelişimini ve inovatif çalışmalarını teşvik etmek amacı ile performansa dayalı destek mekanizmalarını uygulamaktır.