TUNİBAP PROJELERİNDEKİ AVANS (ÖN ÖDEME) İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

    

          TUNİBAP PROJELERİNDEKİ AVANS (ÖN ÖDEME) İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1.    Proje yürütücüsü tarafından Tunceli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Avans Formu ve Dilekçesi doldurulup imzalandıktan sonra BAP Birimi personeli tarafından kontrolü yapılır ve BAP Koordinatörüne imzalattırılır.

 2.    Düzenlenen Avans Formu ve Dilekçesinde bulunan malzeme listesinde demirbaş-cihaz alımı var ise proje yürütücüsü tarafından teknik şartname düzenlenir. Demirbaşın – cihaz alımının yapılacağı Firma tarafından da bire bir uygunluk belgesi alınır.

3.    BAP Birimi personeli tarafından Harcama Talimatı Formu düzenlenir.

4. Fatura düzenleme tarihi, avansın hesaba yatmadan önceki bir tarih olamaz.

5. Proje yürütücüleri avansın hesaba geçtiği tarihten itibaren 25 gün içinde avans evraklarını tamamlayıp BAP Mahsup/Kesin Hesap Formunu düzenler.BAP Koordinasyon birimine avans evraklarını teslim ederek, avans kapatma işlemini sonuçlandırır. Zamanında teslim edilmeyen avans evrakları yasal cezaya tabidir.

 6.    Kullanılan avansta yakıt alımı var ise Petrol ofisinden alınabiliyor ise fatura, alınamıyor ise alınan fişlerin arkasına proje yürütücüsü tarafından ad-soyad yazılıp imzalanır.

 7.    Proje yürütücülerinin üzerindeki avans kapatma işlemi tamamlanmadan, ikinci bir avans verilmez.

Not:

NOT:Avans Surecinde Aşağıdaki evraklarda BAP birimine teslim edilecektir.

1-Avans Talep Formu

1-Avans Dilekçesi

2- Muayane Kabul Komisyonda yer alacak kişi listesi.

3-Piyasa Araştırma Tutanağında yer alacak Kişi listesi.

Avans Kapatırken de Aşağıdaki evrak Türleri BAP Birimine teslim edilecektir.

1-Fatura

2- Farklı firmalardan alınmış 3 tane teklif mektubu ya da Proforma Fatura

3-Hizmet Alımı yapılmışsa (Hakediş Raporu ve Hizmet İşleri kabul tutanağı hazırlanıp firmaca imzalanaktır.)

4-Avans üstü miktarın BAP hesabına aktarıldığına dair dekont.

5-Avans Kapatma Formu


Formlar ;TUNİBAP  Bilgi/Belge kısmında yer almaktadır.

 

Kredi kartı ile alım yapılmaz.