Yurtiçi - Yurtdışı Yolluklarda İstenilen Belgeler

    

YURTİÇİ/YURTDIŞI YOLLUK VE HARCIRAH ÖDEMELERİNDE ARANAN BELGELER

 

I-                   SEYAHAT DÖNÜŞÜNDE AVANS ALMADAN  YOLLUK    ÖDEMELERİNDE    İSTENİLEN BELGELER 

I-A      YURTDIŞI  YOLLUKLARDA

1- Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu  Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak  Yönetim Kurulu Kararı; (kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden  karşılanacaktır” ve Yolculuğunu yapacağı vasıtayı belirtecektir. )  ifadesi bulunacaktır.

2-      Alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Görevlendirme onayı alınacak bu belgeler dikkate alınarak TUNİBAP birimince Harcama Yetkilisinden HARCAMA TALİMATI alınacaktır.

3-      Uçak biletinin  aslı ,  Elektronik ayrıntısı veya  fatura

4-      Yurtdışı  geçici görev yolluk bildirimi

5-      Konferansa  gidiyorsa; Konferans davet yazısı ve tercümesi,

6-       Konferansa ait katılım ücretinin faturasının aslı  ve tercümesi

7-      Taksi ücretlerine ait belge (Fatura yada gider pusulası)

8-      Yukarıda sayılan belgelerle beraber gerçekleştirme ve harcama yetkilisine onaylatılacak ödeme emri belgeleri ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

 

NOT :

1-      Yapılan tercümeler tercümeyi yapan kişi tarafından imzalanacaktır.

2-      Yurtdışından döndükten sonra Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi doldurulurken doldurulduğu günün T.C Merkez Bankası kuru Döviz satış üzerinden hesaplanacaktır.

 

I-B        YURTİÇİ YOLLUKLARDA

 

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İSE;

1- Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu  Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak  Yönetim Kurulu Kararı çıkarmaları, kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden  karşılanacaktır”  ve Yolculuğunu yapacağı vasıtayı belirtecektir. )  ifadesi bulunacaktır.

 

2- Alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Tunceli  Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Görevlendirme onayı alınacak bu belgeler dikkate alınarak TUNİBAP birimince Harcama Yetkilisinden HARCAMA TALİMATI alınacaktır.

3-Otobüs biletleri

4-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ait fatura (Fatura Tunceli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi adına kesilecektir. Yurtiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.)

5-Taksi ücretlerine ait belge (Fatura yada gider pusulası)

6-Yukarıda sayılan belgelerle beraber gerçekleştirme ve harcama yetkilisine onaylatılacak ödeme emri belgeleri ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

YURTİÇİ YOLLUKLARDA  ARAZİ  ÇALIŞMALARINDA YAKIT GİDERLERİNİN ÖDENEBİLMESİ İÇİN;

1-      Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu  Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak  Yönetim Kurulu Kararı çıkarmaları, kararda özellikle “Akaryakıt ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden  karşılanacaktır”  )  ifadesi bulunacaktır.

2-      Yakıt Fişleri (Aracın Plakası yazılacaktır)

3-      Güzergah formu düzenlenecek.

  

 

NOT: Kredi kartı ile yapılan harcamalar  kesinlikle ödenmez.