KOORDİNATÖRLER

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesindeki koordinatörlüklerde görev alan personelin bilgileri ektedir. 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/iibf/Pages/duyurudetay.aspx?ID=2217