"Gelecek Gençlerin" Kültür Endüstrileri Destek Programı Duyurusu

    

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, müzik, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi yaratıcı üretim süreçlerine  dayanan  kültür  endüstrilerinin  sahip  olduğu  ekonomik  potansiyelini  ortaya  çıkararak gençlerimizin kültür endüstrileri alanında aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" oluşturulmuştur. Programın  genel  hedefi,  gençlerin  kültür  endüstrileri  alanındaki  yaratıcılık  ve  girişimcilik kabiliyetlerinin  desteklenmesi  ve  bu  suretle  gençlerin  kişisel  gelişimlerinin  yanı  sıra  uzun  vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmalarıdır. Program Kültür Endüstrileri odağında "Girişimcilik" ve "Yenilikçi Modellerle Eser Üretme Becerileri"  olmak  üzere öncelikli iki ana eksende tasarlanmış  olup geliştirilecek  projelerin  süresi  6  ila  12  ay;  hedef  kitlesi  16-29  yaş  aralığındaki  gençler  olarak belirlenmiştir. Program  kapsamında  sunulacak  projelerin  etki  alanının  geniş  olması  ve  sürdürülebilirliğinin sağlanması  amacıyla  ilgili  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  başvuru  yapılması  uygun  görülmüş  olup üniversitelerimiz de başvuru yapabilecek kurumlar arasında sayılmıştır.  Bahse  konu  destek  programına  başvurular,  24  Kasım  2021  tarihi  ile  24  Aralık  2021  tarihleri arasında,  https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr    adresinde  yer  alan  başvuru  sistemi  üzerinden yapılabilecektir. "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" Çağrı  Metni  ve  Proje Destek  Kılavuzu  bahse  konu  linkte  yer  almaktadır. 

İndir