667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin Açıklama.

    

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 22’nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümüne başvuran Özgür YILDIRIM’ın başvurusu kabul edilmiştir.