İDARİ KADRO


 Fakülte Sekreteri V.   Ahmet YILMAZ    Dahili:2498

 Şef  Fatma UÇAN  Mali İşler / FKK / FYKK  Dahili:2504

 Bilgisayar İşletmeni  Songül YEŞİL  Dekan Sekreteri  Dahili:2490

 Bilgisayar İşletmeni  Gökhan AYHAN  Yazı İşleri / Bölüm Skr. / Anabilim Dalı Skr.  Dahili:2481

 Bilgisayar İşletmeni  Cenan MÜLDÜR  Yazı İşleri / Bölüm Skr. / Anabilim Dalı Skr.  Dahili:2481

 Bilgisayar İşletmeni  Şahin AÇIKGÖZ  Satın Alma ve Taşınır Mal İşlemleri  Dahili:2500

 Bilgisayar İşletmeni  Deniz YILDIZ  Öğrenci İşleri / Bölüm Skr. / Anabilim Dalı Skr.  Dahili:2494

 Memur  İsmet TORUN  Temizlik İşleri Sorumlusu  Dahili:2494

 Teknisyen  Ali YURT  Makine Müh. Lab. Sorumlusu  Dahili:1212

 Tekniker  Cihan TUNÇ  İnşaat Müh. Lab. Sorumlusu  Dahili:1646