İDARİ KADRO


 Fakülte Sekreteri V.  Ahmet YILMAZ    Dahili:2498

 Şef  Fatma UÇAN  Mali İşler  Dahili:2484

 Bilgisayar İşletmeni  Songül YEŞİL  Mali İşler- Dekan Sekrteri  Dahili:2490

 Bilgisayar İşletmeni  Gökhan AYHAN  Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu-Bölüm Sekreteri  Dahili:2481

 Bilgisayar İşletmeni  Cenan MÜLDÜR  Yazı İşleri-Bölüm Sekreteri  Dahili:2481

 Bilgisayar İşletmeni  Şahin AÇIKGÖZ  Satın Alma ve Taşınır Mal İşlemleri  Dahili:2500

 Bilgisayar İşletmeni  Deniz YILDIZ  Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreteri  Dahili:2494

 Memur  İsmet TORUN  Temizlik İşleri Sorumlusu  Dahili:2494