Mazeret Sınavları Hk.

    

Değerli Öğrenciler, 

Mazaret sınavları M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 21 Mayıs ile 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ÖDEV şeklinde uygulanacaktır. Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz geçerli mazeretlerini içeren dilekçelerini Fakültemize mail olarak gönderebilirler.

E_mail: suurunleri@munzur.edu.tr