Ders Kaydı Duyurusu

    

Meslek Yüksekokulumuza 2021 yılında ilk defa kayıt yapan ve mevcut öğrencilerimizin ders kayıtlarını https://www.munzur.edu.tr/akademiktakvim.aspx bağlantı linkinden ulaşacakları 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimde belirtilen tarihleri dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıtlarını 13 Eylül – 23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

 

Ders kayıtları, derslerin işleniş şekli, derslere devam etme durumu, derslerden geçme durumu, kendi Bölüm/Programları hakkında genel bilgi sahibi olma, üst sınıfa geçme ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlama gibi eğitim öğretimle ilgili tüm konularda aşağıdaki tabloda iletişim adresleri verilen kendi Bölüm/Programlarının Akademik Danışmanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca öğrencilerimiz kayıt dondurma/izinli sayılma, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için ders muafiyet/İntibak talebinde bulunma, kayıt sildirme, öğrenci şifresinin bloke olması veya öğrenci otomasyonuna girilememesi gibi konularda Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimi ile iletişime geçebilirler.

 

NOT: Öğrencilerimiz kayıt dondurma/izinli sayılma ve ders muafiyet/intibak işlemlerinin Üniversitemizin Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan koşullar dahilinde belirtilen süre zarfında yapabilirler. Mevcut eğitim öğretim yarıyılında bu haklardan yararlanamayan öğrenciler bir sonraki yarıyılda bu haklarını kullanabilirler.


Bölüm

Program

Sınıf

Danışmanlar

Mail Adresi

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr.

1/2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç AYDIN

sevincaydin@munzur.edu.tr

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

1/2. Sınıf

Öğr. Gör. Muhammed DEMİR

muhammeddemir@munzur.edu.tr

İNŞAAT BÖLÜMÜ

İnşaat Teknolojisi Pr.

1. Sınıf

Öğr. Gör. Mehmet Veysel ÇİÇEK

mveyselcicek@munzur.edu.tr

İNŞAAT BÖLÜMÜ

İnşaat Teknolojisi Pr.

2. Sınıf

Öğr. Gör. Alperen ÖBEK

alperenobek@munzur.edu.tr

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Özel Güvenlik ve Koruma Pr.

1/2. Sınıf

Öğr. Gör. Abdullah ŞİMŞEK

abdullahsimsek@munzur.edu.tr

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

1/2. Sınıf

Öğr. Gör. Furkan KARAHÜSEYİNOĞLU

furkankarahuseyinoglu@munzur.edu.tr

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Çocuk Gelişimi Pr.

1. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra PULLU

kubrapullu@munzur.edu.tr

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Çocuk Gelişimi Pr.

2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Didem KARAKAYA CIRIT

didemkarakayacirit@munzur.edu.tr