YENİ BÖLÜM AÇILMASI

    

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun25/12/2019 tarihli toplantısında Üniversitemiz Rektörlüğü'nünbölüm/anabilim dalı ve programlar açılması konusundaki teklifleriincelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde var olan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında Aşçılık Programının ve yeni açılacak olan Su Altı Teknolojisi Bölümünde Su Altı Teknolojisi Programının açılması uygun bulunmuştur. Bu Programlara 2020-2021 Eğitim ve Öüretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Tüm ilgililere duyurulur.