Fakülte Kurulması

    
18 Nisan 2019 tarih 30749 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 17/04/2019 Tarih ve 968 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kapatılıp, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulmuştur.