KANUN ve YÖNETMELİKLER

* Öğrenci Disiplin Yönetmeliği | İndir
* Yatay Geçiş Yönetmeliği | İndir
* Dikey Geçiş Yönetmeliği | İndir
* Muafiyet ve İntibak yönergesi | İndir
* Ebelik Bölümü Usul ve Esaslar( Güncel) | İndir
* AYAY uygulamalı Dersler ve ve Staj Yönetmeliği) | İndir
* Çocuk Gelişimi Uygulamalı Dersler ve Staj Yönetmeliği (Güncel) | İndir
* Sosyal Hizmet Uygulamalı Dersler ve Staj Yönetmeliği( Güncel) | İndir
* Munzur Üniversitesi 2016 Önlisans ve Lisans eğitim ve Öğretim Yönetmeliği | İndir
* Munzur Üniversitesi Yaz Okulu Öğretim Yönetmeliği | İndir
* Hemşirelik Bölümü Klinik Saha Uygulama Yönergesi | İndir
* Munzur Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Staj Yönergesi | İndir