İDARİ KADRO


 Avukat  Serkan ERDOĞAN  Hukuk Müşavir Vekili  Dahili:1037

 Avukat  Ömer ESEN  Avukat  Dahili:1035

 Avukat  Hakan GEÇGİN  Avukat  Dahili:1031

 Bilgisayar İşletmeni  Ayşe Özlem GÜNEŞ  Hukuk Müşavirliği Yazı İşleri  Dahili:1038