BİLGİ / BELGE

* Tunceli Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2015 | İndir
* Kalite Güvence Yönetmeliği | İndir
* Munzur Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi | İndir