BİLGİ / BELGE

* YÖK Kalite Kurulu Sunu | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2017 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2016 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2015 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi | İndir
* Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri YÖK Sunu | İndir
* Kurum İç Değerlendirme Raporu Araştırma Geliştirme ve Yönetim YÖK Sunu | İndir
* Kalite Komisyonu ve Raporlama Süreci YÖK Sunu | İndir
* Kalite Güvence Yönetmeliği | İndir
* Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretim YÖK Sunu | İndir