MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Yükseköğretim kalite Kurulu Başkanlığı’nın 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı yönetmeliği ve Munzur Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2016 tarih ve 2015-2016/20.02 sayılı Kalite Komisyonu yönergesi esas alınarak oluşturulan Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmaktadır.

 

Prof. Dr. Ubeyde İPEK - Başkan
Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL - Üye
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AKBULUT - Koordinatör
Yrd. Doç. Dr. Zülkif YALÇIN - Üye
Yrd. Doç. Dr. Selim CEMALGİL - Üye
Yrd. Doç. Dr. Ersoy ZENGİN - Üye
Sedat AYDEN – Genel Sekreter
Abdullah ŞAHİN – Strateji Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi