DataTurkey veri tabanı deneme erişimi

     DataTurkey veri tabanı 3 Aralık 2020 tarihine kadar https://dataturkey.com.tr/ adresi üzerinden Üniversitemize deneme erişimine açılmıştır.