Muafiyet/İntibak İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

    

Daha önce bir Yükseköğretim programında öğrenim görmüş olup, almış olduğu derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler,  Muafiyet/intibak işlemleri için daha önce öğrenim görmüş olduğu Yüksek öğretim Kurumundan alacakları onaylı transkript belgesini dilekçe ile Üniversitemizde kayıtlı olduğu Program/Bölüm Başkanlığına en geç 19/10/2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.