2020 YKS Ek Kayıt Duyurusu

    

2020 YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Kayıt Duyurusu

2020 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 Ekim - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 Ekim - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 05 Ekim - 07 Ekim 2020  tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Elektronik kaydı zorunlu nedenlerle (Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan) yapılamayan öğrenciler Üniversitemize şahsen başvurup 05 Ekim - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Bir Yükseköğretim kurumunda, iki önlisans programına veya iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şahsen Kayıt Yapacak Aday Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

1- Lise Diploması

2- ÖSYS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı

3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır)

 

NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

  

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 

NOT: Üniversitemizde ders kayıt işlemleri 1 Ekim tarihi itibariyle başlamış olup, 12 Ekim tarihinde sona erecektir. Ek yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt yapacak öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden otomasyon ekranının alt kısmında İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız yazan seçeneği tıklayıp kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı oluşturduktan sonra ders kayıtlarını yapabilirler.

 

 

                                                                                          MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ