2020 DGS Kayıt Duyurusu

    

2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Kayıt Duyurusu 


2020 DGS Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

2020 Yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihlerinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’ de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Yükseköğretim kurumlarında iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunda lisans kaydı olan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.

KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Ön lisans Diplomasının Aslı (Ön lisans Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. DGS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  3. Askerlik Durum Belgesi
  4. Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır.)

 

 

NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

NOT: Kayıt yapan öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden otomasyon ekranının alt kısmında İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız yazan seçeneği tıklayıp kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı oluşturduktan sonra ders kayıtlarını yapabilirler.

 

Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır) belgelerini dilekçe ile kayıt yaptıkları Bölüm Başkanlığına posta yoluyla, elden yada mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

 

                                                                                      MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ