2021 DGS Kayıt Duyurusu

    

2021 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU


2021 DGS Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Yükseköğretim kurumlarında iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunda lisans kaydı olan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.


KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Ön lisans Diplomasının Aslı (Ön lisans Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. DGS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  3. Askerlik Durum Belgesi
  4. Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır.)

 

 

NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

NOT: Kayıt yapan öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden otomasyon ekranının alt kısmında İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız yazan seçeneği tıklayıp kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı oluşturduktan sonra ders kayıtlarını yapabilirler.

 

Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır) belgelerini dilekçe ile kayıt yaptıkları Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

                                                                                                                    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ