2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt Duyurusu

    

2021 TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

 

2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diplomasının Aslı (Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. 2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  3. Askerlik Durum Belgesi

Adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

NOT: Kayıt yapacak öğrenciler kayıtlanma işlemi tamamlandıktan sonra YÖK kararı ile borçlandırılacaktır.

 

Mühendislik Fakültesi 1. Öğretim ücreti 231,50 tl dir.

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

                                                                                      MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ