2022 YKS- Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adaylarının Kayıt İşlemleri

    

2022 YKS- Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kayıt Duyurusu

 

2022 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Eylül-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25 Eylül-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 25 Eylül-28 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Elektronik kayıt, öğrencilerimiz için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle (Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize şahsen başvurup 26 Eylül-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Bir Yükseköğretim kurumunda, iki önlisans programına veya iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

 

Daha önce bir yükseköğretim kurumunda almış olduğu başarılı dersler için en geç 17 Ekim 2022 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. Başvuru yapmak için dilekçe, başarılı olunan dersleri gösteren transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili Fakülte/MYO’lara başvuru yapabilirler.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt İçin Üniversitemize Gelecek Aday Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

1- Lise Diploması

2- ÖSYS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı

3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır)

 

NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

  

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖNEMLİ BİLGİ :

Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden öğrenci bilgi sitemi sayfasından “İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız.” bağlantısını tıklayarak kullanıcı şifrelerini oluşturabilirler.

 

 

                                                                                                                     MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ