2023 DGS Ek Kayıt Duyurusu

    

2023 DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kayıt Duyurusu 


2023 DGS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.


Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Yükseköğretim kurumlarında iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunda lisans kaydı olan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.


2023 DGS Ek yerleştirme kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar 2023 DGS Ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.


KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Ön lisans Diplomasının Aslı (Ön lisans Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. DGS Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  3. Askerlik Durum Belgesi
  4. Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır.) NOT: Şahsen kayıt yapacak olan adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

NOT: Kayıt yapan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri haftasında ders kayıtlarını yapabilirler..

 

Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır) belgelerini dilekçe ile kayıt yaptıkları Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

                                                                                                                MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ