Muafiyet ve İntibak işlemleri Hakkında

    

Muafiyet ve İntibak işlemleri için öğrencinin daha önce öğrenim görmüş olduğu Yükseköğretim kurumundan alacağı transkript ve ders içeriği (belgeler onaylı olmalıdır) belgelerini dilekçe ile kayıt yaptıkları İlgili Akademik birime ve Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.