2022 Mühendislik Tamamlama Kayıt Duyurusu

    

2022-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 01-02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapacak adaylar, 01-02 Kasım 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

Elektronik kayıt yapacak adaylar Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. 

Elektronik kayıt yapamayan adaylar ise kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yükseköğretim kurumlarında iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bir Yükseköğretim kurumunda lisans kaydı olan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.

KAYIT YERİ:  Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lisans Diplomasının Aslı (Diploması olmayanlar yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi )
  2. 2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Belgesinin İnternet Çıktısı
  3. Askerlik Durum Belgesi

        **Adayların belgeleri incelendikten sonra kaydı yapılacaktır. Kayıt esnasında belge alınmayacaktır.

 

NOT: Kayıt yapacak öğrenciler kayıtlanma işlemi tamamlandıktan sonra YÖK kararı ile borçlandırılacaktır.

 

Mühendislik Fakültesi 1. Öğretim ücreti 315,00 tl dir.

 

NOT: Kayıt yapan öğrenciler https://ubs.munzur.edu.tr/login.aspx adresinden otomasyon ekranının alt kısmında İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız yazan seçeneği tıklayıp kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı oluşturduktan sonra ders kayıtlarını yapabilirler

 

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

                                                 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ