Hizmet İçi Eğitim

    

10.03.2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 No'lu konferans salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.