İDARİ KADRO


       Dahili:

 Şef  İsmail TEKEŞ  Şef  Dahili:1221

 Şef  Nursel DEMİR AÇIK  Şef  Dahili:1431

 Bilgisayar Teknikeri  Haydar ERDOĞAN  İdari Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1217

 Bilgisayar İşletmeni  Ezgi AKGÜL  İdari Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1217

 Bilgisayar Teknikeri  Fatma EMİR  İdari Kadro Özlük ve Sicil İşleri Şubesi  Dahili:1438

 Bilgisayar İşletmeni  Uğur KARAKAYA  Akademik Kadro Atama ve Nakil İşleri Şubesi  Dahili:1218

 Bilgisayar İşletmeni  Murat ARSLAN  Akademik Kadro Özlük ve Sicil İşleri Şubesi  Dahili:1429

 Bilgisayar İşletmeni  Ergun BAGAV  Akademik Kadro Özlük ve Sicil İşleri Şubesi  Dahili:1429

 Şef  Aynur ERDOĞAN  Şef  Dahili:1214