İDARİ KADRO


 Şef  Dilek ÇAKMAK  Yazı İşleri / CİMER  Dahili:1012

 Şef  Selda DOĞAN  Yazı İşleri / CİMER / Senato / Yönetim  Dahili:1011

 Bilgisayar İşletmeni  Alev KURBAN  Yazı İşleri / CİMER / Senato / Yönetim  Dahili:1011-1012