2017-2019 Dönemi bütçe hazırlık çalışmaları.

     1- Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması amacıyla, 2017-2019 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

2- 2017-2019 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve eki tablolar e-bütçe sisteminde yayımlanacaktır. e-bütçe sisteminin bütçe hazırlık modülü, bütçe girişlerini yapmak üzere kamu idarelerinin kullanımına açılacaktır. 
İndir