Yemek Bursundan Faydalanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

    
YEMEK BURSUNA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin 28/09/2016 – 13/10/2016 tarihleri
arasında Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak öğrenim gördükleri birime
başvuru yapmaları gerekmektedir.
2) Yemek Bursu Başvuru Formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran
öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında
disiplin hükümleri uygulanır.
3) Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler:
- Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler
- Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler
- Üniversitemizin adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekli ve
şartları SKS tarafından Rektör onayı ile belirlenir.)
4) Öğrencilerin bu yardımdan faydalanabilmeleri için:
- Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları
- Yardıma muhtaç olmaları
- Genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması (Yeni kayıt yapan öğrencilerde
not ortalaması aranmayacaktır.)
- Disiplin cezası almamış olmaları şartı aranır.
5) Her akademik birim tarafından oluşturulan yemek bursu değerlendirme komisyonu
tarafından SKS Daire Başkanlığına bildirilen asil ve yedek öğrenci listeleri 25/10/2016
tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.
6) Yemek Bursundan yararlanacak olan öğrenciler 31/10/2016 tarihinden 2016-2017
eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar yemek yardımından faydalanmaya
devam edeceklerdir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

İndir