İDARİ KADRO


 Şef  Aysel ŞAHİN  Satın Alma  Dahili:428 213 17 94/1229

 Şef  Mehmet Ali DEMİR  Satın Alma  Dahili:428 213 17 94/1432

 Şef  İbrahim TOĞRUL  Kültür ve Spor Hizmetleri Birimi  Dahili:428 213 17 94/1207

 Bilgisayar İşletmeni  Besra YALÇIN  Yazı İşleri / Avans ve Yolluklar  Dahili:428 213 17 94/1229

 Bilgisayar İşletmeni  Bedirhan NAZLI  Doğrudan Temin / Kısmi Zamanlı Öğrenci  Dahili:428 213 17 94/1239

 Bilgisayar İşletmeni  Murat BAL  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  Dahili:428 213 17 94/1208

 Bilgisayar İşletmeni  Veli ARSLAN  Beslenme Hizmetleri / Otomasyon  Dahili:428 213 17 94/1206

 Bilgisayar İşletmeni  Abdullah ALTUN  Beslenme Hizmetleri / Otomasyon  Dahili:428 213 17 94/1206

 Memur  Sevdim AKSOY  Spor Salonu  Dahili:-

 İşçi  Yusuf Evren YILDIRIM  Matbaa  Dahili:428 213 17 94/1339