Farabi Değişim Başvuruları Başlıyor

    

2016-2017 Akademik Yılı Güz/ Güz-Bahar Dönemleri İçin Farabi Değişim Programına Katılmak İsteyen Öğrencilerin Gerekli Formları Alarak Doldurmaları, 29 Şubat ve 15 Mart 2016 Tarihi mesai bitimine kadar Farabi Ofisimize başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

1- Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

2- Başvuru için genel akademik not ortalamasının;

- Ön lisans ve lisans öğrencileri için 2,00/ 4,00

- Yüksek Lisans veya doktora öğrencileri için ise 2,5/ 4,00

( 100'lük sistemdeki notların 4'lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK Kararı esas alınır.)

3- Tercih edilecek Üniversite ve Bölüm ile Farabi Değişim Protokolünün bulunması

 

Gerekli Belgeler

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu, Fotoğraflı ( 2 adet )

2- Not Çizelgesi/Transkript (2 adet )[ Öğrenci İşlerinden temin edebilirsiniz (onaylı/mühürlü)]

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 adet )

4- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi [Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösterir belge (Resmi Kurumdan onaylı/ mühürlü olmalıdır)]

5- Başvuru Formları asla el ile doldurulmayacak, bilgisayar ortamında doldurulup teslim edilecek. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Not: Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Başvurmakta olan öğrenciler, aktif olarak kullandıkları Adres ve Telefon bilgilerini belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ulaşım sıkıntısından öğrenci sorumludur. Belgeler bilgisayarda doldurulmalıdır.

 

Adres:  Farabi Kurum Koordinatörlüğü

              Mühendislik Fakültesi 2. Kat No:235