Erasmus+ Uluslararası Öğrenci
(YÖS)
Mevlana

 

Erasmus+ Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü

Mevlana Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü

Uluslararası Öğrenci Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü

Edebiyat Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Sevim ERŞAHİN KARAKAŞ
Dahili:2148
E-posta: sekarakas@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Yılmaz KAVAL
Dahili:2487
E-posta: yilmazkaval@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Yılmaz KAVAL
Dahili:2487
E-posta: yilmazkaval@munzur.edu.tr

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Göktürk
ERDOĞAN
Dahili: 1046
Eposta: gokturkerdogan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Özkan
KÖSE
Dahili:1046
Eposta: oskankose@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi
Berivan YILMAZER POLAT
Dahili: 2463
Eposta: bpolat@munzur.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı-Soyadı: Arş. Gör. Arzu İNAN
ÖZLÜTAŞ
Dahili: 1637
E-posta: ainan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Sedat ACAR
Dahili: 1618
E-posta: sacar@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Arş. Gör. Volkan ETEMAN
Dahili: 1637
E-posta: volkaneteman@munzur.edu.tr

İletişim Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Celal HAYIR
Dahili:2460
E-posta: celalhayir@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Celal HAYIR
Dahili:2460
E-posta: celalhayir@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Celal HAYIR
Dahili:2460
E-posta: celalhayir@munzur.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Sinem AKYOL
Dahili: 2517
E-posta: sakyol@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÜLMEZ
Dahili: 2418
E-posta: nihangulmez@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Yasal ÖZDEMİR
Dahili: 2499
E-posta: yasalozdemir@munzur.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Sevda ARSLAN
Dahili: 2129
E-posta: sevdaarslan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Sevda ARSLAN
Dahili: 2129
E-posta: sevdaarslan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Doç. Dr. Muhammet GÜL
Dahili: 2438
E-posta: muhammetgul@munzur.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel KIZILKAYA NAMLI
Dahili: 2484
E-posta: ayselkizilkayanamli@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel KIZILKAYA NAMLI
Dahili: 2484
E-posta: ayselkizilkayanamli@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel KIZILKAYA NAMLI
Dahili: 2484
E-posta: ayselkizilkayanamli@munzur.edu.tr

Su Ürünleri Fakültesi

Adı-Soyadı: Doç. Dr. Önder AKSU
Dahili:2439
E-posta: onderaksu@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Doç. Dr. Önder AKSU
Dahili:2439
E-posta: onderaksu@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Arş. Gör. Dr. Işıl
Canan ÇİÇEK ÇİMEN
Dahili:1803
E-posta: icanancicek@munzur.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Arif KALA
Dahili:2114
E-posta: arifkala@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Ferit AK
Dahili:2440
E-posta: feritak@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Ü. Ferit AK
Dahili:2440
E-posta: feritak@munzur.edu.tr

Tunceli Meslek Yüksekokulu

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem IŞIK
Dahili:2144
E-posta: erdem023@gmail.com

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem IŞIK
Dahili:2144
E-posta: erdem023@gmail.com

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Erdem IŞIK
Dahili:2144
E-posta: erdem023@gmail.com

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aziz İLHAN
Dahili:118
E-posta: ailhan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aziz İLHAN
Dahili:118
E-posta: ailhan@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Aziz İLHAN
Dahili:118
E-posta:ailhan@munzur.edu.tr

Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu

Adı-Soyadı: Öğr. Gör. Deniz CİVELEK
Dahili:118
E-posta: dcivelek@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Öğr. Gör. Deniz CİVELEK
Dahili:118
E-posta: dcivelek@munzur.edu.tr

Adı-Soyadı: Öğr. Gör. Deniz CİVELEK
Dahili:118
E-posta: dcivelek@munzur.edu.tr