Engelli Öğrencilerimize Yönelik Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

    

Uzaktan eğitim faaliyetlerinde, engelli öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri sorunları önleyebilmek adına Üniversitemiz öğretim elemanlarının ders materyallerini hazırlama ve canlı ders anlatımı esnasında, engelli bireylerin engel durumlarını dikkate almaları, eğitim-öğretim sürecini etkili kılma açısından önem arz etmektedir. Engelli öğrencilerimizin uzaktan eğitim faaliyetlerinde sorun yaşamamaları için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Uzaktan eğitimi engelli öğrencilerimiz için mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için birim koordinatörlerinin gerekli tedbirleri alması,
  • Üniversitemizin ilgili programlarına kayıtlı engelli öğrencilerin tespit edilerek engel grubuna göre alınması gereken tedbirler konusunda dersi veren öğretim elemanının bilgilendirilmesi, 
  • Öğretim elemanı tarafından ders içerikleri hazırlanırken öğrencinin engel türüne bağlı olarak tedbirlerin alınması,
  1. İşitme engelli öğrencilerimiz için; ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması, ders anlatımlarının alt yazılı olarak da verilmesi, dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması,
  2. Görme engelli öğrencilerimizin için; sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması, görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi,
  3. Zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için; düzenli aralıklarla öğrenci ve ailesiyle iletişime geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan akademisyenlerden de destek alınmasının sağlanması, karşılaşılan sorunların çözümünde ilgili birim koordinatörlerine müracaat edilmesi,
  • Engelli öğrencilerimizle iletişime geçilerek canlı ders platformlarında yaşanabilecek sorunların da giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması,
  • Öğrencinin engel durumu dikkate alınarak uzaktan eğitim sisteminde öğrenciye özel sınav, ödev ve sınav süresi tanımlamasının yapılması,
  • UZEM olarak engelli öğrencilerimizin taleplerine cevap verebilmek amacıyla, uzemdestek.munzur.edu.tr adresinde destek hizmeti alanının devreye alınması.