Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden İtibaren Verilmesi Planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında

    

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 18.01.2023/2022-2023/07.01 sayılı kararı ile kabul edilen;

Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlar esas alınarak belirlenen, Üniversitemizde formasyon eğitimi alınabilen programlar için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, seçmeli formasyon eğitimi derslerini sadece, yukarıda belirtilen programlara kayıtlı son sınıf (mezuniyet aşamasında) öğrencileri alabilecektir. Bu öğrencilerin, birimlerinden formasyon eğitimi derslerini yazılı olarak talep etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler başvuru taleplerini dilekçe (Dilekçe için tıklayınız) şeklinde kayıtlı oldukları program/bölüm başkanlıklarına mail yolu ile ileteceklerdir.

Dilekçe ile başvuru taleplerini birimlerine ileten öğrenciler, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde verilecek aşağıda belirtilen dersleri, ders yükünü aşmamak kaydı ile Öğrenci Bilgi Sisteminden seçebileceklerdir.


Bu Pedagojik Formasyon Eğitimi seçmeli dersleri, Üniversitemiz Senatosunun 2 Mart 2023 tarihli toplantısında alınan karar ile kabul edilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları gereği Uzaktan Öğretim Yöntemi ile yapılacaktır.