Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanan Adaydan İstenen Belgeler

    

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanacak olan M...... A.. Ç....'ten istenen belgeler:

1.Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları (Aslı veya Noter Onaylı)

2.Lisans Transkript Belgesi

3. 4 Adet Fotoğraf

4.Kimlik Fotokopisi

5.Adli Sicil Kaydı

6.İkametgah Belgesi

7.Nüfus Kayıt Örneği

8.Askerlik Durum Belgesi 

9.SGK Hizmet Belgesi

10.Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

NOT: İstenilen evrakları 13.03.2023–27.03.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına adayın şahsen teslim etmesi gerekir.