2022 Yılı Kurumsal İzleme Raporu

    

19-20 Temmuz 2022 tarihlerinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) izleme ekibi tarafından Munzur Üniversitesi’ne yapılan ziyaret sonucu oluşturulan kurumsal izleme raporu için tıklayınız.