Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Yedek Aday Listesi

    

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümüne kayıt hakkı kazanan yedek aday listesi için tıklayınız.

Yedek Adaylar İçin Kayıt Tarihi: 11-12 Eylül 2023

(2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümüne kayıt yapacak olan yedek adaylar arasından 9 kişilik kontenjan boş olması nedeni ile yedek öğrenciler arasından puan sıralaması dikkate alınarak sırası ile kayıt işlemleri tamamlanacaktır.)

Kesin kayıt haklarını kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi(e-Devletten alınacak mezuniyet belgesi kabul edilir.)

. ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır).

. İki Adet Fotoğraf


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

1- Bir Yükseköğretim kurumunda iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

2- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.