Sözleşmeli Personel Alım İlanının İptali Duyurusu

    

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonları için Kurumumuzca istihdam edilecek personele ilişkin pozisyon, unvan, sayı ve bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranan nitelikler ile diğer hususları belirtilen ilan metni 11.09.2023 tarih ve 32306 sayılı Resmi Gazetede asılına uygun olarak yayınlanmıştır. 26 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesinde “Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. İlgili ilanımız ile Sözleşmeli Pozisyonunda yerleşecek adayların ileride kadroya atanırken herhangi bir özlük, hak ve mağduriyet yaşanmaması için 11.09.2023 tarih ve 32306 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanımızın 14.09.2023 tarih ve 32309 sayılı Resmi Gazete ile iptali edilmiştir. Bahse konu iptal edilen pozisyonlarda sonra yeniden ilana çıkılarak personel alımı yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.