2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Eşgüdüm Toplantısı

    

Üniversitemiz Senatosu tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde değiştirilen Munzur Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kulüp ve toplulukların iş ve işlemlerini daha verimli hale getirebilmek için 12 Ekim 2017 Perşembe günü 16:00-18:00 saatleri arasında Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda eşgüdüm toplantısı düzenlenecek olup tüm öğrenci kulüpleri ve topluluklarının katılması önemle duyurulur.

Toplantı Konusu:

1-Öğrenci Kulüp ve Topluluk Kurulması,

2-Öğrenci Kulüp ve Toplulukların Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşleyişi,

3-Öğrenci Kulüp ve Toplulukların Faaliyet Hazırlıkları ve Gerçekleştirilmesi,

4-Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Faaliyet Planı ve Raporu Hazırlanması,

5-Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Defterlerinin Doldurulması,

6-Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Komisyonun İşleyişi,

7-Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Hakkında Soru-Cevap.

Ayrıntılı Bilgi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Kültür ve Spor Hizmetleri Birimi

İbrahim TOĞRUL - Dahili:1207