Kütüphane Veritabanları Hakkında

    

Üniversitemiz kütüphanesinde hizmete açık olan ve kullanımda olan bütün disiplinlerin yer aldığı 12 adet veri tabanı bulunmaktadır.

Kütüphanemizin internet sahifesi aracılığı ile kampüs içinde ve dışında 24 saat erişilebilen bu veri tabanlarında 380 adet süreli elektronik dergi, 17283 adet elektronik kitap bulunmaktadır.

Bu bilgi kaynakları yanında ihtiyaç duyulan konularda talep alınarak yeni veri tabanı seçim ve alımları planlanmıştır.

Gerek eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek ve gerekse bilimsel çalışmaları desteklemek adına reel ihtiyaçlara göre talep doğrultusunda hizmet verilecektir.

Bu nedenle mevcut veri tabanlarımız ve kaynaklarımız gözden geçirilerek; ihtiyaç olması halinde bilgi kaynağı /veri tabanı talebinin 15.Aralık.2017 tarihini geçmemek üzere, en kısa sürede Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.