Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonunun 11.01.2018 Tarihli Kararı

    

Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu 11/01/2018 tarihinde saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan Kararlar: Üniversitemiz Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Caddesinde bulunan A Blok 7 nolu 120 m2 kaloriferli daire, Lojman Tahsis Yönergemize göre İdari Personeller arasındaki mevcut başvurular puan sıralamasına göre değerlendirilmiş, puanı en yüksek olandan başlanarak ilgililere Web Sitemiz üzerinden tebliğ niteliğinde değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen kişiler lojman başvurularından vazgeçmişlerdir.

1-İsmail Diyan Polat 21/12/2017 tarih 6806 sayılı dilekçesi

2-Özkan ERPOLAT 26/12/2017 tarihli 6938 sayılı dilekçesi

3-Hasan Hüseyin MAKAL 05/01/2018 tarih 166 sayılı dilekçesi

Söz konusu lojmanın puan sıralamasına göre Edebiyat Fakültesinde Hizmetli olarak görev yapan Binali KILIÇERE'e Sıra Tahsisli olarak tahsis edilmesine, halihazırda boş bulunan Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Cad. A Blok 8 Nolu kaloriferli dairenin Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hikmet ESEN'e Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Güncel Lojman Talep Listesi